ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

  • Tvarkydama asmenų duomenis Bendrovė taiko žemiau esančiame sąraše nurodytas organizacines ir technines priemones.

  • Sudarydama sutartis, kurių vykdymas reikalauja asmens duomenų tvarkymo, Bendrovė pagrįstai tikisi, kad Duomenų tvarkytojas atsižvelgs į tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų laisvėms ir teisėms, ir, priklausomai nuo techninių galimybių išsivystymo lygio, įgyvendinimo sąnaudų bei tvarkymo pobūdžio, aprėpties, konteksto ir tikslų, įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrins pavojų atitinkančio lygio saugumą, įskaitant žemiau sąraše nurodytas priemones.

ORGANIZACINIŲ IR TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS